Olof Lagercrantz’ läsmetod

Arne Melberg, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Oslo universitet om egenarten i Lagercrantz’ sätt att ta sig an boktexter.

Onsdagen den 7 mars kl 18:30, Residenset

Annonser