Henrik Berggren talade om Dag Hammarskjöld

Henrik Berggren 20180320_2Ett hundratal intresserade besökare samlades tisdagen den 20 mars på Arenan för att höra den karlstadsbördige författaren och journalisten Henrik Berggren tala om Dag Hammarskjöld (1905-1961) och biografin ”Att bära världen”.  Föredraget arrangerades av Karlstads Humanistiska Förening i samarbete med Karlstads kommun och Folkuniversitetet.

Som yngste son föddes Dag i adelssläkten Hammarskjöld, som sedan 1600-talet tjänat svenska staten i egenskap av ämbetsmän och befälhavare. En kravfylld elituppfostran förberedde Dag på framtida stordåd. Han framstod samtidigt som ensam och tillbakadragen. När Hammarskjölds litterära dagbok ”Vägmärken” gavs ut postumt visade sig också hans okända, starkt religiösa sida.

Mellan 1930-1953 innehade doldisen Hammarskjöld en lång rad prestigefyllda tjänster för svenska statens räkning, både i och utanför Sverige. Han tog dock helt avstånd från partipolitiken och tar strid för en obunden ämbetsmannaroll. Ett smått otroligt förfarande ledde till att han 1953 utsågs till FN:s generalsekreterare. Han lär själv ha kommenterat det som ”Man drog mitt namn ur en hatt!”. Underskattad från start betraktades han som ofarlig, inte minst av stormakterna.

Men ämbetsmannen Hammarskjöld stod upp för idén om FN som självständig aktör i världspolitiken. Hans ledarskap kom att forma FN både inifrån och utifrån på ett sätt som än idag utgör ett starkt riktmärke. Kanske var det också hans starka ställning och popularitet hos, inte minst utvecklingsländer i den postkoloniala epoken, som provocerade stormakterna. Under krisen i Kongo i början på sextiotalet omkommer Dag i en flygkrasch under ett medlingsuppdrag. Vad som egentligen hände kommer vi sannolikt aldrig att få veta.

//Malin Edgren

Annonser