Karlstads Humanistiska Förening vs Förbundet Humanisterna

Karlstads Humanistiska Förening – Förbundet Humanisterna, ett identitetsproblem.

Som ordförande i Karlstads Humanistiska Förening har jag under det senaste året fått en del frågor, som gör det nödvändigt att redovisa vad vi har för verksamhet och vilken målsättning och ideologi vi har.

Ett par exempel på synpunkter som framförts:

  • Jag har läst er tidning Humanisten och vill inte vara med längre i Karlstads Humanistiska Förening.
  • Va´roligt att det äntligen bildats en lokalförening av Humanisterna i Karlstad! Det har jag väntat på i tjugo år.

Det är alltså ett identitetsproblem, orsakat av att det tidigare Human-Etiska Förbundet för några år sedan bytte namn till Förbundet Humanisterna och nu ofta kallas ”Humanisterna”. När de nu satsar mycket kraftfullt, inte minst massmedialt, på att bli en större organisation än vad de är idag, så är det naturligt att många av våra medlemmar i Karlstads Humanistiska Förening undrar vilken organisation de egentligen är med i. Det är också viktigt att nya medlemmar, som vi rekryterar, vet vad vi står för, så att de inte efteråt upptäcker att de gått med i ”fel förening”. (På bokmässan  på Värmlands museum i höstas hade vi kunnat få åtminstone tre sådana som trodde vi var en lokalförening av Förbundet Humanisterna).

För tydlighetens skull: Karlstads Humanistiska Förening tar ingen strid med Förbundet Humanisterna men tycker liksom vårt riksförbund att det var mycket olyckligt att man bytte till ett namn som innebär identitetsproblem för båda organisationerna. Detta framförde vårt riksförbund till Human-Etiska Förbundet inför deras namnbyte. Vi tillåter oss också att anse att Förbundet Humanisterna har ett alldeles för snävt synsätt på vad som ryms inom begreppet humanism. Många av de åsikter som Förbundet Humanisterna redovisar, delas säkert av en del medlemmar i Karlstads Humaistiska Förbund. Det finns åtskilliga som har sådana värderingar i livsåskådningsfrågor att de kan vara med i båda organisationerna. Det bästa sättet för framtiden är att redovisa vår historia och ideologi och deras historia och ideologi.

Karlstads Humanistiska Förbund (sedan 2008 Förening) bildades 1900 som ett av de första lokalföreningarna i Svenska Humanistiska Förbundet (bildat 1896). Till en början var förbundet en kamporganisation för att se till att de klassiska språken och intresset för antiken inte minskade i betydelse på gymnasiet. (Senare har ju Svenska Klassikerförbundet tagit över den uppgiften).

Idag redovisas fäljande målsättning: Svenska Humanistiska Förbundet strävar efter att vara en bred och öppen rörelse för alla, som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning  med anknytning till svensk folkbildningstradition, vill vi både föra vidare och ompröva ett humanistiskt bildningsarv. Diskussionen om humanistiska värden måste ständigt hållas levande.

Svenska Humanistiska Förbundet verkar främst genom sina lokalföreningar. Det är i första hand deras verksamhet som kan ge en uppfattning om innebörden i stadgarnas målsättningsparagraf ”verka för humanistisk bildning”.

Lokalföreningarna står för det allra mesta av verksamheten. De ordnar föredrag, utflykter, debatter och andra aktiviteter, helst under trivsamma former och med gott utrymme för samvaro och diskussion. Under ett år brukar det bli över 200 arrangemang runt om i landet. Lokalföreningar finns idag i Alingsås, Borås, Eskiltuna, Falun, Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Karlskoga, Karlskrona, Kristianstad, Kristinehamn, Lidingö, Ludvika, Luleå, Motala, Norrköping, Nyköping, Osby-Älmhult, Sigtuna, Skara, Skövde, Stockholm, Strängnäs, Uddevalla, Uppsala, Varberg, Vänersborg, Västerbergslagen, Västerås, Växjö och Östersund.

Karlstads Humanistiska Förening säger i sin rekryteringsfolder att ”föreningens syfte är att genom föreläsningar och andra arrangemang stimulera medlemmarnas insikter och intressen i de humanistiska vetenskaperna och att – i detta teknikens tidevarv -slå vakt om de humanistiska ämnena. Varje förläsning avslutas med en frågestund. Därefter anordnas en eftersits i trevliga former med diskussion och samtal med förläsaren”.

Det sägs ingenstans, men det har alltid ansetts, som fullkomligt självklart, att verksamheten bedrivs partipolitiskt och religiöst fullkomligt neutralt!

Idag har Svenska Humanistiska Förbundet ungefär 4 500 medlemmar, som sagt organiserade i lokalföreningar, Karlstads Humanistiska Förening har c:a 200 medlemmar. Som medlemsförmån erhåller man Svenska Humanistiska Förbundets årsbok, som behandlar ämnen inom en bred humanistisk ram. Sedan förbundets start har över 110 årsböcker givits ut.

Förbundet Humanisterna hette alltså tidigare Human-Etiska Förbundet och grundades i Sverige 1979. I Norge, där Humanetikerna är mycket större än i Sverige, grundades organisationen redan 1956.

Det bästa sätte är att gå in på deras hemsida www.humanisterna.se, som verkligen är mycket proffessionellt skött. Förbundet Humanisterna ger också ut en mycket läsvärd tidskrift, ”Humanisten” och Humanistinfo. I Sverige har Förbundet Humanisterna c:a 4 000 medlemmar, en siffra som ökar kraftigt, bl.a. på grund av förbundets mediala slagkraft. Att det finns stora expansionsmöjligheter visas av att den norska systerorganisationen har c:a 70 000 medlemmar. För en bredare allmänhet är väl Förbundet Humanisterna mest känt för att de tillsammans med ”En bok för alla” år 2000 utgav ”Den svenska högtidsboken”. Vi kommer under följande år säkert att se och höra ganska mycket av Förbundet Humanisterna i frågor som rör religiösa skolor, skolavslutningar  i kyrkorna, religiösa program i radio-TV, new age, Darwins evolutionslära etc.

Som sagt, det är inget som hindrar att man är medlem i både Karlstads Humanistiska Förening och i Förbundet Humanisterna. Men man ska då veta vad de båda organisationerna har för målsättning och ideologi.

Det finns många frågor, där vi kan ha olika uppfattningar. Vad är egentligen humanism? Vad är humanistiskt bildningsideal/bildningarv? Hur rationell är egentligen vetenskapen? (Förbundet Humanisterna är mer vetenskapligt-biologiskt orienterat, mindre kosmologiskt- eller humanioraorienterat). Till dessa spännande frågor kan det finnas anledning att återkomma i föreläsningssammanhang!

Vill Du veta mer eller har synpunkter på vad jag har skrivit här, ta kontakt med mig!

Kjell Fredriksson

kjellfred@telia.com

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s