Mannen i skogen – Vilhelm Moberg

Jens Liljestrand, fil dr i litteraturvetenskap och författare berättar ur sin nyligen utgivna biografi. Tisdag 9 april 19.10 (OBS! tiden) Lokal: Arenan, Bibliotekshuset Arrangemang i samarbete med Stads-biblioteket. Avgift för medlemmar: 30 kronor, övriga 50. Förköp på biblioteket

Annonser

Årsmöte 2019

Sedvanliga förhandlingar men också bordsdiskussioner om humanism i vår tid. Onsdag 13 mars 18.30 Lokal: Residenset, Residenstorget 1.

Poängen med skola?

I samarbete med Värmlands museum och med anledning av museets två pågående skolutställningar – ett samtal om skolans mening(ar). Medverkande är Frida Noord, resande och skolförespråkare, Awa Hydara, före detta vuxen analfabet, och Mats Ekholm, professor emeritus i pedagogik och tidigare generaldirektör på SÖ. Samtalsledare: Kristin Mikalsen, historiker. Onsdag 20 februari 18.00 (OBS! tiden) Lokal: …

Fortsätt läsa Poängen med skola?

Sverker Sörlin

Snövallar och isbekämpning till trots fick extrastolar bäras in i lokalen på Residenset då Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, höll en lunchföreläsning om begreppet Antropocen för sextiotalet intresserade åhörare. Sörlin orienterade om den geologiska epok vi befunnit oss i sedan 11 700 år tillbaka, Holocen, som först på 1980-talet blev ett erkänt begrepp. Åhörarna fick även …

Fortsätt läsa Sverker Sörlin