Om föreningen

Styrelse

Följande styrelse valdes vid årsmötet

Carlgöran Holm – Ordförande
Thomas Blom – Vice ordförande
Curt Räftegård – Sekreterare
Fredrik Holm – Skattmästare
Anette Carlsson – Ledamot
Bengt Dahlgren – Ledamot
Kristin Mikalsen – Ledamot
Linda Strand-Lundberg – Ledamot
Malin Edgren – Ledamot

Adjungerad Kjell Fredriksson

Årsavgiften för 2018 är

150 kr för enskild medlem och till 200 kr för familjemedlemskap.

Du erlägger årets avgift på valfritt sätt

Plusgirokonto: 49 69 63-0.
Bankgiro: 5166-0629
Swish: 123 133 56 29

Oavsett betalningsmetod – glöm inte att ange Din e-postadress så vi vet att vår sändlista är uppdaterad.

Frågor kring avgiften besvaras av undertecknad på
e-postadressen fredrik@holmikarlstad.se.

 


Våra stadgar hittar du här.


Karlstads Humanistiska Förening startade sin verksamhet den 17 maj 1900.

Föreningens syfte är att genom föreläsningar och andra arrangemang stimulera medlemmarnas insikter och intressen i de humanistiska vetenskaperna och att – i detta teknikens tidevarv – slå vakt om de humanistiska ämnena. Varje föreläsning avslutas med en frågestund. Därefter anordnas en enkel eftersits i trevliga former med diskussion och samtal  med föreläsaren.

Fem till tio föreläsningar ordnas under verksamhetsåret. Karlstads Humanistiska Förening har sedan starten år 1900 och fram till idag arrangerat 370 föredrag med många kända namn.

Karlstads Humanistiska Förening har idag ca 190 medlemmar, varav 150 är helbetalande och 40 familjemedlemmar.

Medlemsavgiften är 150 kr och 50 kr för familjemedlem. Pg 49 69 63-0

Som medlemsförmån erhåller man Svenska Humanistiska Förbundets årsbok, som behandlar ämnen inom en bred humanistisk ram. Medlemsboken kostar i handeln ofta ca 250 kr. Sedan förbundets start har över 120 årsböcker givits ut.

Sedan Human-etiska förbundet bytt namn till Förbundet Humanisterna för några år sedan och ofta kallar sig bara Humanisterna, uppstår lätt förväxling.

Karlstads Humanistiska Förening är en lokalförening inom Svenska Humanistiska Förbundet och är religiöst och politiskt neutralt.

Välkommen att bli medlem i Karlstads Humanistiska Förening.

Annonser