Tidigare program

 

Program hösten 2018

Onsdag 19 september kl 18.30,  Vart är svenska språket på väg? Om tendenser i dagens svenska. Typ.
Olle Josephson, professor emeritus i Nordiska språk, tidigare bland annat föreståndare för Svenska språknämnden.
Lokal: Residenset

Tisdag 30 oktober kl 19.10, Personer jag mött i mitt yrkesliv.
Pierre Schouri, tidigare kabinettssekreterare, biträdande utrikesminister och FN-ambassadör med mera berättar från ett urval ur sin politiska memoar ”Minnet och elden”.
Lokal: Arenan, Bibliotekshuset. 
Arrangemanget genomförs i samarbete med Stadsbiblioteket: Avgift för medlemmar 30 kr, icke-medlemmar 50 kr. Förköp på biblioteket.

Fredag – lördag 16-17 november, heldagar. Värmlands bokfestival.
Besök oss där, gärna med många vänner.
Lokal: Nöjesfabriken.

Onsdag 28 november kl 18.30, Folkhemmets barnmorskor – den svenska barnmorskekårens moderna historia.
Lena Milton, fil. dr. i historia och redaktör för Svenskt Biografiskt Lexikon.
Lokal: Residenset, Residenstorget 1.

Torsdag 27 december kl 14.00, Romarriket runt – om en fiktiv resa i den antika verkligheten.
Tre läsare diskuterar Humanistiska Förbundets årsbok av Emin Tengström, professor emeritus i human-ekologi.
Lokal: Folkuniversitetet, Drottninggatan 26 (ovanpå gamla systembolaget)

Program våren 2018

Onsdag 21 februari kl 18.30, Residenset: Journalism, fake news och ledare. Peter Franke, mångårig nu f d chefredaktör på Värmlands Folkblad om aspekter på nutida journalistik. Arrangemanget föregås av föreningens årsmöte med start kl 18.00.

Onsdag 7 mars kl 18.30, Residenset: Olof Lagercrantz’ läsmetod. Arne Melberg, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Oslo universitet om egenarten i Lagercrantz’ sätt att ta sig an boktexter.

Tisdag 20 mars kl 19.10, Biblioteket: Dag Hammarskjöld. Henrik Berggren, journalist, författare, fil dr i historia m m om sin biografi över generalsekreterarens liv.

Tisdag 10 april kl 18.30, Residenset: Mellan estetik och politik: Margaret Atwood som miljöaktivist. Marinette Grimbeek, fil dr i engelska vid Karlstads universitet om en aspekt på den samhällskritiska kanadensiska (och ofta nobelpristippade) författarinnan Margaret Atwoods litterära verksamhet.

Onsdag 18 april kl 18.30, Residenset: Tusen år av kontroverser, kompromisser och knog; om svenskarna och deras kyrkor. Hanna Enefalk, fil dr i historia vid Karlstads universitet om varför kyrkorna ser ut som de gör och hur de format svenskarna.

Det som varit

Årsmötet 2017

Årsmötet 2016

Program hösten 2016

Årsmötet 2015

Årsmötet 2014

Några bilder från eftersittningen den 17 februari 2014

Årsmötet 2013

Arrangemang 2012

 

 

 

 

Annonser