Det som varit

tisdagen 26 november kl.18.30 om Sydafrika efter Mandela!

……………………………………………………………………………………………

Vår förening var en av de 79 utställarna på Värmländsk
bokmässa nyligen. Vi träffade många medlemmar och hade
trevliga samtal.
42 årsböcker blev utlämnade, vi fick 8 nya medlemmar och
sålde böcker för 710 kr.

………………………………………………………………………………..

Välkommen till Geijerafton!
Onsdagen den 23 oktober kl 18.30
anordnar vi i samarbete med Geijersamfundet en Geijerafton i Svenska
Migrationscentret med Sverige Amerika Centret (så är det nya namnet!)
på Residenstorget 1. 

Programmet inleds med att Geijersamfundets sekreterare Henrik Flemberg
redovisar arbetet med ge ut Geijers översättning av Shakespeares Macbeth.

Boken ”Macbeth 1813 – E G Geijer översätter Shakespeare” har nyligen getts
ut i samarbete mellan Geijersamfundet och Shakespearesällskapet.

Boken innehåller utöver översättningen flera intressanta uppsatser.
1813 var Shakespeare i stort sett okänd i Sverige. Det året utkom den första
tryckta Shakespeareöversättningen till svenska.
Vem var översättaren? Jo, Erik Gustaf Geijer!

Boken ”Macbeth 1813” säljs under Geijerkvällen Medlemmar i Geijersamfundet
får boken gratis, övriga 100 kr.

Medlemmar i Karlstads Humanistiska Förening som inte är medlemmar i
Geijersamfundet kan passa på att lösa medlemskap. Det kostar 75 kr per år så
Du kan göra en bra affär om Du vill köpa boken.

Nästa programpunkt är ett miniföredrag
Har Geijer någon framtid?”
Det är KjellFredriksson som då främst behandlar Geijers position i dagens
litterära och kulturella kanon.
Lennart Behrendtz, styrelseledamot i Geijersamfundet, ger sedan
sina synpunkter i ämnet.
Efter båda programpunkterna tillfälle till frågor.
…………………………………………………………………………………………………………

Flott medlemserbjudande! 

Karlstads Humanistiska Förening har ingen egen föreläsning i anslutning till
museets stora utställning ”1001 Inventions”. I stället har vi valt att stimulera
våra medlemmar att intressera sig för islamtemat genom att subventionera
inträdet på tre av föreläsningarna nu i höst.
De tre föreläsningarna där vi subventionerar inträdet är:

9 oktober Sufism-islamsk mystik.
Professor Mohammad Fazlhashemi, Uppsala univ.
30 oktober Brobyggarna – muslimsk vetenskap och teknik. Professor
emeritus Bo Sundin, Umeå univ.
20 november Religion, konst och kultur: några exempel i islamsk historia.
Professor emeritus Gudmar Aneer, Dalarnas högskola

Lokal: Hörsalen Värmlands Museum. Föreläsningarna börjar kl. 17.30.

………………………………………………………………………………………..

Per Wirténs föreläsning om Herbert Tingsten
måndagen den 16 september kl. 18.30

Vi kommer att vara i Tingvallagymnasiets annex, sal AN 203.

Herbert Tingsten har uppmärksammats under de senaste åren genom
flera böcker av vilka Per Wirténs
Herbert Tingstens sista dagar. Berättelser om ett liv (2013) är den senaste!
Per Wirtén är författare och frilansjournalist som skriver för Dagens Arena
och för kultursidorna i Sydsvenskan och Expressen.
……………………………………………………………………………………………………

Eva Fredriksson:

Hedvig Elisabeth Charlotta, hertiginna av Södermanland,
drottning av Sverige och Norge

Tid: onsdag den 13 mars kl.18.30
Lokal: Sverige Amerika Centret
Eva Fredriksson är bibliotekarie med ett särskilt intresse för
Sveriges historia kring åren före och efter 1800.
Hon berättar om en av källorna från denna dramatiska tid, drottningens
egna omfångsrika och i våra dagar märkligt okända dagböcker, som också
ger en bild av ett märkligt kvinnoöde för drygt 200 år sedan.
………………………………………………………………………………………………………

Medlemmar i Karlstads Humanistiska förening kallas härmed
till ordinarie årsmöte måndagen den 18 februari 2013 kl.18.30.

Lokal: Sverige Amerika Centret. Handlingarna finns under fliken ”Årsmöte 2013”.

Direkt efter årsmötet föreläser Thomas Blom över ämnet
Framtidens turism”. Mer information om föreläsningen finns under fliken ”Årsmöte 2013”.

_____________________________________________________________________________

1912 – Världen, Sverige, Karlstad”

Föreläsning av Kjell Fredriksson

onsdag 28 november kl.15.00 (obs tiden!)

Hörsalen, Värmlands Museum Arr.: Karlstads Humanistiska Förening, Föreningen Nätverket Karlstads

1900-talshistoria och Värmlands Museum.

Speciellt kommer jag att berätta om vad som hände i Karlstad 1912 om

man läser i stadsfullmäktiges handlingar. Överraskande mycket beslöts

1912 med betydelse nu 100 år senare!

Givetvis tar jag också upp de stora händelserna på världsarenan och vad

som hände här hemma i Sverige. Vilken var den största händelsen i

världen 1912? Vem hade störst makt i världen 1912? Vad betydde

sommarolympiaden i Stockholm för Sveriges självbild? Anade man

1912 att katastrofen, d.v.s. första världskriget var så nära förestående?

________________________________________________________

Årets medlemsbok är en verklig höjdare! Det heter Evert Taubes värld och är skriven av David Anthin. Mycket intressant innehåll. Bokhandelspriset ligger mellan 289 och 350 kr. Det är alltså en bra affär att vara medlem och boken är högst läsvärd och

rikt illustrerad. Boken finns, för den som betalt sin medlemsavgift, att hämta den

28 november i samband med föreläsningen.

Boken utges på Atlantis, ett välkänt förlag som alltid ger ut böcker av hög klass. Beräknat pris i bokhandeln ca 290 kr. Så här presenteras boken av förlaget: Det har skrivits många texter om Evert Taubes liv. I ”Evert Taubes värld” ligger fokus snarare på Taubes diktning. Och i stället för privatpersonen Evert presenteras här de roller som diktaren och estradören Taube valde att spela på offentlighetens scen. Det här är boken om Taubes värld, så som han själv har formulerat den.

David Anthin är litteraturvetare. I denna bok sammanfattar han på ett populärvetenskapligt sätt 15 års

arbete med Taubes konstnärskap. Boken har samma upplägg som och delar även titel med den uppmärk-

sammade utställning på Liseberg som Anthin var med om att skapa 2008.

Här har de åtta rummen i utställningen blivit lika många kapitel. Anthin blott lägger bland annat de två motpoler som i stort sett all

Taubes diktning rör sig mellan: idyll och äventyr. 

David Anthin kommer till Karlstad. Datum bestäms, när vi vet när vi får årsboken.

Kjell Fredriksson ordförande 

_______________________________________________________________________

edlemmar i Karlstads Humanistiska förening kallas härmed

till ordinarie årsmöte måndagen den 18 februari 2013 kl.18.30.

Lokal: Sverige Amerika Centret. Handlingarna finns under fliken ”Årsmöte 2013”.

Direkt efter årsmötet föreläser Thomas Blom över ämnet

Framtidens turism”. Mer information om föreläsningen finns under fliken ”Årsmöte 2013”.

_____________________________________________________________________________

1912 – Världen, Sverige, Karlstad”

Föreläsning av Kjell Fredriksson

onsdag 28 november kl.15.00 (obs tiden!)

Hörsalen, Värmlands Museum Arr.: Karlstads Humanistiska Förening, Föreningen Nätverket Karlstads

1900-talshistoria och Värmlands Museum.

Speciellt kommer jag att berätta om vad som hände i Karlstad 1912 om

man läser i stadsfullmäktiges handlingar. Överraskande mycket beslöts

1912 med betydelse nu 100 år senare!

Givetvis tar jag också upp de stora händelserna på världsarenan och vad

som hände här hemma i Sverige. Vilken var den största händelsen i

världen 1912? Vem hade störst makt i världen 1912? Vad betydde

sommarolympiaden i Stockholm för Sveriges självbild? Anade man

1912 att katastrofen, d.v.s. första världskriget var så nära förestående?

________________________________________________________

Årets medlemsbok är en verklig höjdare! Det heter Evert Taubes värld och är skriven av David Anthin. Mycket intressant innehåll. Bokhandelspriset ligger mellan 289 och 350 kr. Det är alltså en bra affär att vara medlem och boken är högst läsvärd och

rikt illustrerad. Boken finns, för den som betalt sin medlemsavgift, att hämta den

28 november i samband med föreläsningen.

Boken utges på Atlantis, ett välkänt förlag som alltid ger ut böcker av hög klass. Beräknat pris i bokhandeln ca 290 kr. Så här presenteras boken av förlaget: Det har skrivits många texter om Evert Taubes liv. I ”Evert Taubes värld” ligger fokus snarare på Taubes diktning. Och i stället för privatpersonen Evert presenteras här de roller som diktaren och estradören Taube valde att spela på offentlighetens scen. Det här är boken om Taubes värld, så som han själv har formulerat den.

David Anthin är litteraturvetare. I denna bok sammanfattar han på ett populärvetenskapligt sätt 15 års

arbete med Taubes konstnärskap. Boken har samma upplägg som och delar även titel med den uppmärk-

sammade utställning på Liseberg som Anthin var med om att skapa 2008.

Här har de åtta rummen i utställningen blivit lika många kapitel. Anthin blott lägger bland annat de två motpoler som i stort sett all

Taubes diktning rör sig mellan: idyll och äventyr. 

David Anthin kommer till Karlstad. Datum bestäms, när vi vet när vi får årsboken.

Kjell Fredriksson ordförande 

_______________________________________________________________________

edlemmar i Karlstads Humanistiska förening kallas härmed

till ordinarie årsmöte måndagen den 18 februari 2013 kl.18.30.

Lokal: Sverige Amerika Centret. Handlingarna finns under fliken ”Årsmöte 2013”.

Direkt efter årsmötet föreläser Thomas Blom över ämnet

Framtidens turism”. Mer information om föreläsningen finns under fliken ”Årsmöte 2013”.

_____________________________________________________________________________

1912 – Världen, Sverige, Karlstad”

Föreläsning av Kjell Fredriksson

onsdag 28 november kl.15.00 (obs tiden!)

Hörsalen, Värmlands Museum Arr.: Karlstads Humanistiska Förening, Föreningen Nätverket Karlstads

1900-talshistoria och Värmlands Museum.

Speciellt kommer jag att berätta om vad som hände i Karlstad 1912 om

man läser i stadsfullmäktiges handlingar. Överraskande mycket beslöts

1912 med betydelse nu 100 år senare!

Givetvis tar jag också upp de stora händelserna på världsarenan och vad

som hände här hemma i Sverige. Vilken var den största händelsen i

världen 1912? Vem hade störst makt i världen 1912? Vad betydde

sommarolympiaden i Stockholm för Sveriges självbild? Anade man

1912 att katastrofen, d.v.s. första världskriget var så nära förestående?

________________________________________________________

Årets medlemsbok är en verklig höjdare! Det heter Evert Taubes värld och är skriven av David Anthin. Mycket intressant innehåll. Bokhandelspriset ligger mellan 289 och 350 kr. Det är alltså en bra affär att vara medlem och boken är högst läsvärd och

rikt illustrerad. Boken finns, för den som betalt sin medlemsavgift, att hämta den

28 november i samband med föreläsningen.

Boken utges på Atlantis, ett välkänt förlag som alltid ger ut böcker av hög klass. Beräknat pris i bokhandeln ca 290 kr. Så här presenteras boken av förlaget: Det har skrivits många texter om Evert Taubes liv. I ”Evert Taubes värld” ligger fokus snarare på Taubes diktning. Och i stället för privatpersonen Evert presenteras här de roller som diktaren och estradören Taube valde att spela på offentlighetens scen. Det här är boken om Taubes värld, så som han själv har formulerat den.

David Anthin är litteraturvetare. I denna bok sammanfattar han på ett populärvetenskapligt sätt 15 års

arbete med Taubes konstnärskap. Boken har samma upplägg som och delar även titel med den uppmärk-

sammade utställning på Liseberg som Anthin var med om att skapa 2008.

Här har de åtta rummen i utställningen blivit lika många kapitel. Anthin blott lägger bland annat de två motpoler som i stort sett all

Taubes diktning rör sig mellan: idyll och äventyr. 

David Anthin kommer till Karlstad. Datum bestäms, när vi vet när vi får årsboken.

Kjell Fredriksson ordförande 

_______________________________________________________________________

Medlemmar i Karlstads Humanistiska förening kallas härmed

till ordinarie årsmöte måndagen den 18 februari 2013 kl.18.30.

Lokal: Sverige Amerika Centret. Handlingarna finns under fliken ”Årsmöte 2013”.
Direkt efter årsmötet föreläser Thomas Blom över ämnet
Framtidens turism”. Mer information om föreläsningen finns under
fliken ”Årsmöte 2013”.
_____________________________________________________________________________

1912 – Världen, Sverige, Karlstad”

Föreläsning av Kjell Fredriksson
onsdag 28 november kl.15.00 (obs tiden!)
Hörsalen, Värmlands Museum Arr.: Karlstads Humanistiska Förening,
Föreningen Nätverket Karlstads
1900-talshistoria och Värmlands Museum.
Speciellt kommer jag att berätta om vad som hände i Karlstad 1912 om
man läser i stadsfullmäktiges handlingar. Överraskande mycket beslöts
1912 med betydelse nu 100 år senare!

Givetvis tar jag också upp de stora händelserna på världsarenan och vad
som hände här hemma i Sverige. Vilken var den största händelsen i
världen 1912? Vem hade störst makt i världen 1912? Vad betydde
sommarolympiaden i Stockholm för Sveriges självbild? Anade man
1912 att katastrofen, d.v.s. första världskriget var så nära förestående?
________________________________________________________

Årets medlemsbok är en verklig höjdare! Det heter Evert Taubes värld
och är skriven av David Anthin. Mycket intressant innehåll.
Bokhandelspriset ligger mellan 289 och 350 kr. Det är alltså en bra affär
att vara medlem och boken är högst läsvärd och rikt illustrerad.

Boken utges på Atlantis, ett välkänt förlag som alltid ger ut böcker av hög klass.
Beräknat pris i bokhandeln ca 290 kr. Så här presenteras boken av förlaget:
Det har skrivits många texter om Evert Taubes liv. I ”Evert Taubes värld”
ligger fokus snarare på Taubes diktning. Och i stället för privatpersonen Evert
presenteras här de roller som diktaren och estradören Taube valde att spela
på offentlighetens scen. Det här är boken om Taubes värld, så som han själv
har formulerat den.

David Anthin är litteraturvetare. I denna bok sammanfattar han på ett
populärvetenskapligt sätt 15 års arbete med Taubes konstnärskap.
Boken har samma upplägg som och delar även titel med den uppmärk-
sammade utställning på Liseberg som Anthin var med om att skapa 2008.
Här har de åtta rummen i utställningen blivit lika många kapitel.
Anthin blott lägger bland annat de två motpoler som i stort sett all
Taubes diktning rör sig mellan: idyll och äventyr. 

David Anthin kommer till Karlstad. Datum bestäms, när vi vet när vi får årsboken.

Kjell Fredriksson ordförande 

_______________________________________________________________________

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s