Utvalda

Välkommen till vårsäsongen 2020!

Med flaggan i topp avslutade vi verksamhetsåret 2019: Hörsalen i Värmlands Museum var så gott som fullsatt när panelen Carl-Jan Granqvist, Jessica Eriksson och Rolf Ahlzén tillsammans med ordföranden Carlgöran Holm diskuterade årsboken ”Vinet och ordet” dagen före nyårsafton. Ämnet engagerar ur en rad synvinklar, vilket också märktes på de frågor och inlägg som även …

Fortsätt läsa Välkommen till vårsäsongen 2020!

Utvalda

Mån 30 dec: Ordet och vinet

Nu återstår inte mycket av 2019, och i vårt program återstår bara en programpunkt, den numera traditionella mellandagssammankomsten med årets årsbok som tema. Mer om den strax. Vi kan blicka tillbaka på ett spännande år med många intressanta föreläsningsämnen, och därtill välfyllda salonger. De senaste sammankomsterna har rört tobakens sociala uppgång och fall, kärlekspoeten från …

Fortsätt läsa Mån 30 dec: Ordet och vinet

Utvalda

Antikens ständiga aktualitet

Vid Karlstads Humanistiska Förenings näst sista sammankomst för 2019 fick ett drygt femtiotal åhörare stifta bekantskap med Ida Östenberg, docent i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet. Östenberg erinrade kring antikens ständiga aktualitet genom att visa hur denmytomspunne Julius Caesar, tack vare William Shakespeare, lever vidare i vårt kollektiva medvetande även i våra dagar. …

Fortsätt läsa Antikens ständiga aktualitet

Utvalda

Känner du Torsten?

Till medlemmarna i, och vännerna till, Karlstads Humanistiska Förening I veckan som gick hade vi besök av Ulrika Torell, intendent vid Nordiska Muséet, som föreläste utifrån sin doktorsavhandling om tobakens sociala uppgång och fall i Sverige. Ulrika beskrev, med många fascinerande bilder, hur tobaksrökningen gått från att vara en exklusiv aktivitet, främst för välbeställda herrar, …

Fortsätt läsa Känner du Torsten?

Utvalda

Tobakens historia

Den 29 oktober infann sig fyrtiotalet åhörare på Residenset då Karlstads Humanistiska Förening arrangerade (rökfri) föreläsning i höstmörkret. Kulturhistorikern och fil dr Ulrika Torell, intendent vid Nordiska muséet, redogjorde för resultatet av sina studier om tobakens uppgång och fall från 1950-talet till idag.  Tobakens historia ger enligt Torell en fördjupad bild av samhällsutvecklingen i stort, …

Fortsätt läsa Tobakens historia

Utvalda

Nytt från styrelsen, oktober 2019

För snart två veckor sedan samlades ett 60-tal personer, medlemmar såväl som icke-medlemmar, på Akademibokhandeln i Karlstad för att tillsammans spekulera i vilka som skulle få fjolårets och årets Nobelpris i litteratur. Till sin hjälp hade de panelen med Stefan Holm, Jessica Eriksson och Jakob Harnesk, som dels hade plockat ut sina respektive förhandstips, dels …

Fortsätt läsa Nytt från styrelsen, oktober 2019

Utvalda

Nobelpriset i litteratur *2 – gissa pristagare med oss

Vilka två författare (en för 2018, en för 2019) vill du helst ska få Nobelpriset i litteratur? Foto: Yvonne Larsson Några värmländska läsare spekulerar och resonerar inför Svenska Akademiens tillkännagivande kl. 13.00. Alla på plats får gissningstävla. Öppet och gratis. Tid: Torsdagen 10 oktober klockan 12:15-13:30. Plats: Akademibokhandeln, Mitt i City, Karlstad.

Utvalda

Att främja barns läslust i praktiken

Ett fyrtiotal åhörare lyssnade ikväll till mitt föredrag om hur man kan främja barns läslust i praktiken. Publiken fick ta del av mina erfarenheter inför, under och efter det årslånga projektet som gav 54 sjuåringar möjlighet att utforska läsande, skrivande och berättande ur många olika perspektiv. Publiken fick också se en kortfilm om projektet och …

Fortsätt läsa Att främja barns läslust i praktiken

Utvalda

Till medlemmar i, och vänner till, Karlstads Humanistiska Förening

I förra veckan höll vi säsongens första sammankomst, då den norske kulturhistorikern Björn Sverre Hoel Haugen föreläste om sömn och sovvanor – nu och då. Han illustrerade det hela med ett rikt urval bilder. Ett trettiotal åhörare deltog i sammankomsten, så även en nalle och en snuttefilt eftersom några hade hörsammat uppmaningen att komma till sammankomsten …

Fortsätt läsa Till medlemmar i, och vänner till, Karlstads Humanistiska Förening

Utvalda

Sömn – en avgörande funktion för människan som varelse

Vid höstens första föreläsning 5 september på Residenset samlades 35 pigga och nyfikna åhörare för att lyssna till kulturhistoriker Björn Sverre Hoel Haugens föreläsning om nordiska sovvanor sedan 1800-talet. (Då föreläsningen gavs på Svorska fanns en språklig utmaning som måhända kommer till uttryck i följande referat. Jag ber på förhand om ursäkt för detta och …

Fortsätt läsa Sömn – en avgörande funktion för människan som varelse

Utvalda

En ny säsong att se fram emot

Höstens program är välfyllt, med många spännande och vitt skilda ämnen, som vanligt med syftet att stimulera insikter och intressen i de humanistiska vetenskaperna och att – i detta teknikens tidevarv – slå vakt om de humanistiska ämnena. Varje föreläsning avslutas med en frågestund. Välkommen! Programmet i korthet Sömnens kulturhistoriaLäslustprojekt för barnNobelprisen i litteratur 2018 …

Fortsätt läsa En ny säsong att se fram emot

Utvalda

Mannen i skogen – Jens Liljestrand om författaren Vilhelm Moberg

Vårens sista evenemang, då Jens Liljestrand gästade Karlstads Humanistiska Förening i samarrangemang med Arenan, var fullsatt med råge. Extrastolar fick bäras in och trots att Liljestrand behövde skynda vidare efteråt bjöd han de nästan 200 närvarande på en trollbindande föreläsning om den mångfacetterade författaren Vilhelm Mobergs liv med utgångspunkt från sin biografi ”Mannen i skogen”. …

Fortsätt läsa Mannen i skogen – Jens Liljestrand om författaren Vilhelm Moberg