Kommande program

Program hösten 2020

Torsdag 27 augusti, 12.30 och 12.45

Exkursion till Värmlands runstenar
Nils Dverstorp och Jessica Eriksson, båda språkhistoriker vid Karlstads universitet, guidar under bussresa till Hammarö, Väse och Kristinehamn. Avresetiderna ovan gäller från universitetet respektive centralstationen. Återkomst beräknas till ca kl. 17.00. Fika ingår.
Särskild avgift: 100 kronor.
Bindande föranmälan senast tisdag 18 augusti, kl. 12.00, antingen genom att swisha avgiften till föreningens konto 123 133 5629 (med till exempel ”runstenar” som meddelande), eller genom mejl om deltagande till Fredrik Holm (info@fredrikholm.nu) och kontant betalning vid påstigning.

Tisdag 6 oktober, 18.30

Den kulturella hjärnan
Gunnar Bjursell, professor emeritus vid Karolinska institutet med sambanden mellan kultur-hjärna-hälsa som specialitet, om kulturens betydelse ”från vaggan till graven”.
Lokal: Röda Rummet, hos Pitcher ́s, Kungsgatan 12

Torsdag 8 oktober 12.15

Nobelpriset i litteratur 2020
Några värmländska läsare spekulerar och resonerar inför tillkännagivandet kl. 13.00, och alla på plats får gissningstävla.
Lokal: Akademibokhandeln, Mitt i City

Torsdag 29 oktober 18.30

Kyrkogårdar för möten och eftertanke
Landskapsarkitekt Ulrica Larsson berättar om vilka överväganden hon har att laborera med när behov, förhoppningar och hänsyn ska ta sig uttryck vid gestaltning av kyrkogårdar.

Lokal: Tingvallakyrkan, Östra Torggatan 18

Onsdag 4 november, 18.30

Att berätta Bibeln för barn
Sören Dalevi, nu biskop i Karlstad, granskade i sin avhandling utformningen av barnbiblar. I höst utger han tillsammans med illustratören Marcus-Gunnar Pettersson en egen version: Barnens Bästa Bibel. I kväll berättar han om utmaningen och ”tänket” kring just att berätta Bibeln för barn.
Samarrangemang med Karlstads Stift
Lokal: Värmlands museum

Fredag – lördag 13 – 14 november, heldagar 

Värmlands bokfestival
Besök oss där. Årsboken finns att hämta. Arrangören fastställer entréavgifter.

Onsdag 18 november, 19.10 (Obs! tiden)

Till bildningens försvar
Sverker Sörlin, idéhistoriker och professor vid KTH talar om den svåra konsten att ”veta tillsammans” – inte minst i en tid när mörka skuggor drar över världen.
Lokal: Arenan, Bibliotekshuset

Tisdag 24 november, 18.30

Historiebruk – om hur man kan göra saker och ting med det förflutna
Kenneth Nordgren, historiker vid Karlstads universitet och (Sveriges förste) professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, om att bruka och missbruka historien för att påverka samtiden.
Lokal: Röda Rummet, hos Pitcher ́s, Kungsgatan 12

Tisdag 29 december, 14.00

Stort, smått, fint och fult – om utbytet av museisamlingar
Humanistiska Förbundets årsbok 2020 uppmärksammas traditionellt med tre läsarkommentarer: Förbundets ordförande, tillika bokens redaktör, Katarina Ek-Nilsson, Bengt Schüllerqvist, professor emeritus i historia vid Karlstads universitet, och en talesperson från Värmlands museum.
Samarrangemang med Värmlands museum