Kommande program

Program våren 2020

Torsdag 13 februari, kl. 18.30: ”Att möta människor med annan tro”

Kaj Engelhart, samordnare i katolska Kommissionen för interreligiös dialog och medarbetare i Katolskt Magasin, om religionsdialogens utmaningar.

Plats: Residenstorget Konferens

Onsdag 19 februari, kl. 18.30: Årsmöte (enligt särskild kallelse)

Sedvanliga förhandlingar och bordsdiskussioner om former och program.

Plats: Residenstorget Konferens

Torsdag 12 mars, kl. 18.30: Skolans humanistiska bildningstradition

Mats Ekholm, professor emeritus i pedagogik och tidigare generaldirektör för SÖ, om hanteringen av en kulturell hjärtefråga.

Plats: Residenstorget Konferens

Tisdag 24 mars, kl. 19.10 (Observera tiden!) : Svarta döden, lilla istiden och bönder i Värmland

Eva Svensson, arkeolog och professor i miljövetenskap vid Karlstads universitet, om värmländska bönders strategier och livsöden under den senmedeltida krisperioden.

Plats: Gröna mattan, Bibliotekshuset
Arrangemanget genomförs i samarbete med Stadsbiblioteket. Avgift för medlemmar: 30 kronor, övriga: 50 kronor. Förköp på biblioteket.

Onsdag 1 april, kl. 18.00 (Observera tiden): Den kulturella hjärnan

Gunnar Bjursell, professor emeritus vid Karolinska institutet med sambanden mellan kultur-hjärna-hälsa som specialitet, om kulturens betydelse ”från vaggan till graven”.

Plats: Residenstorget Konferens

Onsdag 20 maj, kl. 12.30 och 12.45: Exkursion till Värmlands runstenar

Nils Dverstorp och Jessica Eriksson, båda språkhistoriker vid Karlstads universitet, guidar under bussresa till Hammarö, Väse och Kristinehamn. Avresetiderna ovan gäller från universitetet respektive centralstationen.
Återkomst beräknas till ca kl. 17.00. Fika ingår.

Särskild avgift: 100 kronor.
Bindande föranmälan senast måndag 11 maj, kl. 12.00, antingen via swish till föreningens konto 123 133 5629, eller genom mejl till Fredrik Holm (info@fredrikholm.nu) och kontant betalning vid påstigning.


Om inte annat anges är alla föreläsningar avgiftsfria för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 50 kronor. Vid arrangemang på Residenstorget Konferens finns kaffe, te, smörgås, vin och öl att köpa till eftersits.