Kommande program

Program hösten 2018

Onsdag 19 september kl 18.30,  Vart är svenska språket på väg? Om tendenser i dagens svenska. Typ.
Olle Josephson, professor emeritus i Nordiska språk, tidigare bland annat föreståndare för Svenska språknämnden.
Lokal: Residenset

Tisdag 30 oktober kl 19.10, Personer jag mött i mitt yrkesliv.
Pierre Schouri, tidigare kabinettssekreterare, biträdande utrikesminister och FN-ambassadör med mera berättar från ett urval ur sin politiska memoar ”Minnet och elden”.
Lokal: Arenan, Bibliotekshuset. 
Arrangemanget genomförs i samarbete med Stadsbiblioteket: Avgift för medlemmar 30 kr, icke-medlemmar 50 kr. Förköp på biblioteket.

Fredag – lördag 16-17 november, heldagar. Värmlands bokfestival.
Besök oss där, gärna med många vänner.
Lokal: Nöjesfabriken.

Onsdag 28 november kl 18.30, Folkhemmets barnmorskor – den svenska barnmorskekårens moderna historia.
Lena Milton, fil. dr. i historia och redaktör för Svenskt Biografiskt Lexikon.
Lokal: Residenset, Residenstorget 1.

Torsdag 27 december kl 14.00, Romarriket runt – om en fiktiv resa i den antika verkligheten.
Tre läsare diskuterar Humanistiska Förbundets årsbok av Emin Tengström, professor emeritus i human-ekologi.
Lokal: Folkuniversitetet, Drottninggatan 26 (ovanpå gamla systembolaget)

 

Om inte annat anges är alla föreläsningar avgiftsfria för medlemmar. icke-medlemmar betalar 50 kr. För deltagande i eftersits med kaffe och smörgås är priset 60 kr.

Annonser