Kommande program

Program våren 2019

Onsdag 6 februari kl 13:15,  Angår oss Antropocen?
Sverker Sörlin, professor i Miljöhistoria, om den föreslaget nya, och kanske unga geologiska epok, där människan är den som alstrar jordens utveckling.
Lokal: Residenset, Residenstorget 1.

Onsdag 6 februari kl 18.30, Tingvalla som stad – Karlstads historia 1584-2018.
Bengt Schüllerqvist, professor emeritus i Historia berättar ur den årsbok han skrivit åt Värmlands museum.
Lokal: Residenset, Residenstorget 1.

Onsdag 20 februari kl 18.00. Poängen med skola?
I samarbete med Värmlands museum och med anledning av museets två pågående skolutställningar – ett samtal om skolans mening(ar). Medverkande är Frida Noord, resande och skolförespråkare, Awa Hydara, före detta vuxen analfabet, och Mats Ekholm, professor emeritus i pedagogik och tidigare generaldirektör på SÖ.

Samtalsledare: Kristin Mikalsen, historiker.
Lokal: Värmlands Museum.

Måndag 4 mars kl 18.30, Kärlekens språk – förnuft eller känsla.
Brita Planck, fil dr i historia om adliga uttryck för kärlek, och dessas förändring under 1700- och 1800-tal.
Lokal: Residenset, Residenstorget 1.

Onsdag 13 mars kl 18.30, Årsmöte (enligt särskild kallelse)
Sedvanliga förhandlingar men också bordsdiskussioner om humanism i vår tid.
Lokal: Residenset, Residenstorget 1.

Tisdag 9 april kl 19.10, Mannen i skogen – Wilhelm Moberg
Jens Liljestrand, fil dr i litteraturvetenskap och författare berättar ur sin nyligen utgivna biografi.
Lokal: Arenan, Bibliotekshuset Arrangemang i samarbete med Stads-biblioteket. Avgift för medlemmar: 30 kronor, övriga 50. Förköp på biblioteket

 

Om inte annat anges är alla föreläsningar avgiftsfria för medlemmar. icke-medlemmar betalar 50 kr. För deltagande i eftersits med kaffe och smörgås är priset 60 kr.

Annonser