Program 2022

Våren 2022

TISDAG 31 MAJ, EFTERMIDDAG
Exkursion till Värmlands runstenar
Nils Dverstorp och Jessica Eriksson, båda språkhistoriker vid Karlstads universitet, guidar under bussresa till Hammarö, Väse och Kristinehamn. Avresa sker från centrala Karlstad kl. 12.45. Återkomst beräknas till kl. 17.00. Fika ingår.
Särskild avgift: 100 kronor.
Bindande föranmälan görs senast onsdag 25 maj, kl. 12.00 genom att swisha avgiften till
föreningens konto 123 133 5629 (ange ”runstenar” samt din e-post-adress som meddelande).

Begränsat antal platser. Vi registrerar anmälningar i den ordning de kommer in via Swish.

Om inte annat anges är alla föreläsningar avgiftsfria för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 50 kr.

Hösten 2022

• ONSDAG 21 SEPTEMBER, 18.30
Herman Hesse – sökaren
Gunnel Lindberg Jung, lärare, författare, litteraturvetare mm, berättar om sin bok kring Herman Hesse och dennes liv och verk. Hesse fick 1946 års nobelpris i litteratur för bland annat ”… sin utveckling mot djärvhet och djup [som] tillika företräder klassiska humanistideal och höga stilvärden”. Hans mest kända verk är romanerna Siddharta och Stäppvargen.
LOKAL: Tingvallakyrkan

• TORSDAG 6 ELLER 13 OKTOBER 12.15 [Svenska Akademien bestämmer datum]
Nobelpriset i litteratur 2022
Traditionsenligt kommer några värmländska läsare att spekulera och resonera inför tillkännagivandet: Vem tror de får Nobelpriset? Vem vill de ska få Nobelpriset? Alla på plats får chans att gissningstävla. Tillkännagivandet kl. 13.00 sänds ut i lokalen.
LOKAL: Akademibokhandeln, Mitt i City
Arrangemanget är avgiftsfritt även för icke-medlemmar.

• ONSDAG 19 OKTOBER, 18.30
Se drömmaren!
Peter Lenken, journalist, uppvuxen i Arvika och med en tidigare dokumentärroman om Rackstadskonstnärerna, berättar här om sin roman om Gustaf Fröding och dennes fyra livsstrider, alkoholen, sinnessjukdomen, kärleken och diktandet.
Lokal: Tingvallakyrkan

• FREDAG – LÖRDAG 18 – NOVEMBER, HELDAGAR
Värmlands Bokfestival
Besök oss där!
Förbundets Årsbok 2022, Sofia Häggmans Mumier – fakta, forskning, fiktion finns att avhämta för medlemmar.
Arrangören fastställer entréavgifter.
LOKAL: Nöjesfabriken

• Onsdag 23 november, 18.30
De första
Monica Green, författare och f.d. riksdagsledamot, berättar om sin och Anna Nybergs nyutkomna bok om de kvinnor i modern tid ”som spräckte glastaket”.
LOKAL: Tingvallakyrkan

• MELLANDAGARNA
Att gestalta Selma
Med anledning av Västanå Teaters 50-årsjubileum arbetar vi på ett mellandagssamtal på Värmlands Museum, om utmaningar och lösningar i detta Att gestalta Selma.

Medverkande, datum och klockslag kommer att tillkännages via mejl (till medlemmar), Facebook, föreningens hemsida och i kommunens kalendarium.

Här kan du ladda ned programmet för hösten 2022: