Program hösten 2021

VI ÅTERGÅR NU TILL I HUVUDSAK FYSISKA TRÄFFAR. VID EVENTUELLA ÄNDRINGAR LÄMNAS ANVISNINGAR VIA MEDLEMSBREV, FACEBOOK OCH FÖRENINGENS HEMSIDA HUMANISTISKA.WORDPRESS.COM

• (ONSDAG 26 AUGUSTI, 12.30 OCH 12.45)
Exkursion till Värmlands runstenar Inställt p.g.a. pandemin. Men vi ger inte upp!!
Nils Dverstorp och Jessica Eriksson, båda språkhistoriker vid Karlstads universitet, guidar under bussresa till Hammarö, Väse och Kristinehamn. Avresetiderna ovan gäller från universitetet respektive centralstationen. Återkomst beräknas till kl. 17.00. Fika ingår.

• TISDAG 14 SEPTEMBER, 19.10 (OBS TIDEN!).
Göran Tunström, vår ljusaste tragiker
Birgitta Holm, författare och professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, föreläser kring sin nyligen utgivna bok Vår ljusaste tragiker. Göran Tunströms textvärld. I denna bok följer hon Göran Tunströms verk tätt i spåren alltifrån debuten som lyriker till klassiker som Juloratoriet och det efterlämnade manuskriptet Försök med ett århundrade.
LOKAL: Arenan, Bibliotekshuset.
Arrangemanget genomförs i samarbete med Stadsbiblioteket. Avgift för medlemmar: 30 kronor, icke-medlemmar: 50 kronor. Förköp på biblioteket.

• TORSDAG 7 OKTOBER 12.15
Nobelpriset i litteratur 2021
Några värmländska läsare spekulerar och resonerar inför tillkännagivandet kl. 13.00, och alla på plats får gissningstävla.
LOKAL: Akademibokhandeln, Mitt i City Arrangemanget är avgiftsfritt även för icke- medlemmar.

• TISDAG 12 OKTOBER, 18.30
Grönköpings Veckoblad – en modern satirklassiker
Karin Aspenberg, PhD från Syddansk universitet, universitetslektor i Karlstad och chefredaktör för Grönköpings Veckoblad berättar om världens äldsta ännu utkommande satirtidning och hur den på en och samma gång är före, i och utanför sin tid.
LOKAL: Arrangemanget sänds digitalt. Inloggningsuppgifter sänds till medlemmar strax innan arrangemanget. De återfinns samtidigt på föreningens hemsida och på Facebook.

• FREDAG – LÖRDAG 19 – 20 NOVEMBER, HELDAGAR
Värmlands bokfestival
Besök oss där. Årsboken finns att hämta.
Arrangören fastställer entréavgifter.
LOKAL: Nöjesfabriken

• TISDAG 23 NOVEMBER, 18.30
Hur mår våra unga?
Våra ungas psykiska ohälsa ökar. Vad sker? Vad beror det på? Och vad kan vi göra för dem? Maria Unenge Hallerbäck, överläkare vid BUP Värmland och vetenskaplig sekreterare i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri.
LOKAL: Röda Rummet, hos Pitcher´s, Kungsgatan 12. Möjlighet till förtäring finns, såväl före som till eftersits.

• ONSDAG 29 DECEMBER, 14.00
Årets årsbok: Vattenvarelser
Humanistiska Förbundets årsbok 2021 presenteras och diskuteras vid vår traditionella mellandagssammankomst, med bland annat författaren, Jakob Christensson, docent i idéhistoria, och en panel av initierade värmländska läsare. Samarrangemang med Värmlands museum och Värmlands museiförening.
LOKAL: Värmlands museums Hörsal.

Ω Ω Ω

Om inte annat anges är alla föreläsningar avgiftsfria för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 50 kr.